Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

23.01.2009

Z wizytą u "śpiących" gacków

23.01.2009r. odbyło się 8 liczenie zimujących nietoperzy w pozostałościach browaru kuźnickiego, leżącego w pobliżu rezerwatu "Kuźnik". Monitoringiem objęto zachowane pomieszczenia nadziemne i jedną z ocalałych sal podziemnych. W ruinach browaru hibernuje kilka gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek rudy, nocek Natterera, nocek Brandta / nocek wąsatek (gatunek / gatunki w warunkach monitoringu zimowego nie są oznaczane), gacek brunatny, mopek. Łącznie w tym zimowisku zaobserwowano 393 nietoperze. W poprzednich latach, niestety tylko raz, odnotowany został również nocek Bechsteina. W porównaniu z wynikami z poprzednich liczeń, wynik ze styczniowego liczenia był przeciętny. Dotychczasowa, rekordowa liczba zimujących w podziemiach browaru nietoperzy była odnotowana w 2008r. i wynosiła 545 osobników. W czynnościach przy prowadzeniu liczenia pomagali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, reprezentujący zaprzyjaźnione z PKKP Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych. Jest to nieformalne stowarzyszenie skupiające uczniów i absolwentów I LO.

Kamil Kryza, Grzegorz Wojtaszyn

Fotografie: Robert Puciata, Artur Stanilewicz
Nocki rude (Myotis daubentonii) (Fot. RP)
Nocek rudy (Myotis daubentonii) (Fot. RP)
Nocki rude (Myotis daubentonii) (Fot. RP)
Nocek rudy (Myotis daubentonii) (Fot. RP)
Nocek rudy (Myotis daubentonii) (Fot. AS)
Gacek brunatny (Plecotus auritus) (Fot. AS)