Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

Witaj na stronie
Pilskiego Koła Klubu Przyrodników

Pilskie Koło Klubu Przyrodników powstało formalnie w kwietniu 2008r. z inicjatywy dziewięciu osób zajmujących się poznawaniem, inwentaryzowaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej. Założyciele PKKP współpracowali ze sobą od końca lat 90-tych, a wielu poznało się przy okazji realizacji inicjatyw działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych (www.ntnp.pila.pl).

Obszarem działalności PKKP jest teren północnej Wielkopolski i południowego Pomorza. Najintensywniej badamy obszar od okolic Chodzieży na południu po dolinę Debrzynki na północy, od wschodu ograniczony Łobzonką, od zachodu zaś Drawą. W obrębie zainteresowań członków Koła znajdują się: botanika, fitosocjologia, mikologia, lichenologia, dendrologia, lepidopterologia, koleopterologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia, chiropterologia, teriologia, oraz bioakustyka, fotografia, edukacja przyrodnicza i historia regionalna. Dzięki dużej rozpiętości specjalności badawczych, obejmujących większość grup świata żywego, PKKP tworzy kompetentny zespół przyrodników mogących prowadzić wszechstronne badania przyrodnicze. Jesteśmy jednocześnie otwarci na współpracę z innymi przyrodnikami działającymi w regionie stawiając sobie za cel integrację środowiska dla w możliwie najlepszego wykorzystania możliwości poznawania pilskiej przyrody i efektywnej wymiany informacji między przyrodnikami w różnych rejonach interesującego nas obszaru. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim zaawansowanych przyrodników zainteresowanych badaniem i ochroną przyrody ziemi pilskiej.

Nasza działalność skupia się na prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w różnych częściach ziemi pilskiej. Wyniki badań publikujemy w szeregu czasopism o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu -> PUBLIKACJE. Bierzemy czynny udział w pracach nad skuteczną ochroną najcenniejszych przyrodniczo obiektów na terenie objętym naszymi badaniami. W miarę możliwości prowadzimy także działalność interwencyjną. Istotnym elementem naszej działalności jest edukacja przyrodnicza. W 2009 r. w Muzeum Stanisława Staszica zorganizowaliśmy wystawę poświęconą rezerwatowi Kuźnik oraz spotkanie z synem wybitnego pilskiego przyrodnika - Richarda Frase (1894-1945). Oprócz okazjonalnych prezentacji i prelekcji przygotowywanych dla zainteresowanych, rozpoczęliśmy organizowanie cyklicznych (dwa razy w roku) mini-sesji przyrodniczych dotyczących przyrody regionu w ramach Pilskich Spotkań Przyrodniczych.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, które również zajmują się ochrona przyrody, z przedstawicielami jednostek administracji publicznej i samorządów terytorialnych, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Poznaniu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, z Nadleśnictwami Zdrojowa Góra i Kaczory.

Nasze działania wspierali finansowo: ALTVATER sp. z o.o., Browar Czarnków, Klub Przyrodników, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Urząd Gminy Szydłowo, Urząd Miasta Piły, Zakład Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu.

Członkowie Pilskiego Koła Klubu Przyrodników (nazwiska założycieli Koła oznaczono gwiazdką):

Jakub Glapan* - ornitolog od kilkunastu lat badający ptaki ziemi pilskiej. Zajmuje się bioakustyką i ekologią behawioralną...

Wojciech Gruszka* - lichenolog, znawca porostów regionu pilskiego. Obecnie bada porosty Pojezierza Krajeńskiego, będące tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Kamil Kryza* -Zajmuje się zagadnieniami z zakresu: ichtiologii, herpetologii, ornitologii i chiroptrrologii.

Robert Puciata* - znawca grzybów i sluzowców ziemi pilskiej. Fotografik; jego zdjęcia regularnie prezentowane są na wystawach i zdobią pilskie wydawnictwa poświęcone przyrodzie.

Jarosław Ramucki* - pracownik Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, leśniczy-szkółkarz. Dendrolog, fotografik, krajoznawca, turysta i społecznik. Fotografie Jarka często trafiały do licznych wydawnictw promujących przyrodę regionu.

Szymon Rogala - botanik i fitosocjolog, bada szatę roślinną doliny Noteci i innych rejonów ziemi pilskiej.

Robert Rosa* - lepidopterolog, od 20 lat bada motyle okolic Piły. W 2010 r. zawiesił członkostwo w PKKP.

dr Rafał Ruta* - entomolog, adiunkt w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Od 15 lat bada chrząszcze ziemi pilskiej. Interesuje się historią regionu pilskiego i dziejami badań przyrodniczych tego obszaru. Strona domowa: http://sites.google.com/site/scirtes/

Artur Stanilewicz* - nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile, wszechstronny przyrodnik i muzyk. Badał pająki rezerwatu Kuźnik, obecnie skupia się przede wszystkim na badaniach ornitologicznych.

dr Grzegorz Wojtaszyn* - zamiłowany teriolog, od lat badający nietoperze ziemi pilskiej. Koordynuje projekt reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce.