Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

29.03.2013

Pilskie spotkania Przyrodnicze - sesja III: spotkanie z przyrodą Afryki

W dniu 29.03.2013r. odbyła się III Sesja z cyklu Pilskich Spotkań Przyrodniczych pod tytułem: Spotkanie z przyrodą Afryki. Tym razem tematyka PSP przeniosła nas do Afryki dzięki relacjom:

  • Jarka Ramuckiego, który podróżował po Maroku
  • Rafała Ruty, który uczestniczył w wyprawie naukowej do Republiki Południowej Afryki.
  • Tym razem zorganizowane przez nas spotkanie odbyło się w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, przy ul. Maria Buczka 14. Po zakończeniu przygotowanych prezentacji zaprosiliśmy uczestników spotkania na spotkanie towarzyskie w jednej z pilskich kawiarni.

    Dziękujemy dyrekcji biblioteki za udostępnienie czytelni w celu odbycia PSP. Poniżej zamieszczamy tekst zaproszenia.

    Tekst: Kamil Kryza
    Zaproszenie: Rafał Ruta