Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

13.04.2010

Góra Wisielcza

W sobotę, 20 marca 2010r., kontynuowaliśmy zdobywanie szczytów wzgórz ziemi pilskiej. Tym razem pojechaliśmy do miejscowości Strzaliny, położonej na Pojezierzu Wałeckim, ok. 4 km na wschód od Tuczna. Naszym celem było wejście na szczyt Góry Wisielczej, gdzie znajdują się pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. W przeszłości był to największy zespół podziemny Wału Pomorskiego i najsilniejsza grupa warowna typu B-Werk o charakterze rozproszonym. Obecnie w pozostałościach umocnień znajduje się rezerwat faunistyczny "Strzaliny koło Tuczna", gdzie celem ochrony jest jedno z największych w Polsce zimowisk nietoperzy, w tym nocka dużego (Myotis myotis) oraz w części nadziemnej mszaki występujące w 38 gatunkach, głównie wapieniolubne, naskalne, górskie, nietypowe dla nizin. O tej porze roku mogliśmy jeszcze obserwować licznie hibernujące nietoperze, głównie nocki duże, chociaż zauważalne już były objawy wybudzania pojedynczych osobników. Niepokojącym, a wręcz alarmującym dla nas, był fakt obecności w podziemiach grupy sympatyków fortyfikacji, którzy w okresie hibernacji nietoperzy zajmowali się odgruzowywaniem korytarzy, przy dość dużym hałasie, silnym oświetleniu, muzyce (!) i unoszących się tumanach kurzu...

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Tuczno, gdzie zwiedziliśmy Zamek Wedlów oraz Kościół Wniebowzięcia NMP. Obecnie w zamku funkcjonuje hotel gdzie mogliśmy zjeść gorący rosół, który był miłym akcentem wobec nie rozpieszczającej nas tego dnia aury. Chociaż większość wnętrz zamku ma typowy wystrój hotelowy to jeszcze można w nim znaleźć elementy przedstawiające dawną świetność, m.in. podziemia, meble czy też funkcjonujący do dzisiaj piec chlebowy.

Ostatnim etapem naszej wycieczki była miejscowość Jaglice, położona w gminie Człopa. Ciekawostką tej małej wsi jest najgrubsza w Wielkopolsce lipa drobnolistna (Tilia cordata). To piękne drzewo nosi imię "Dobrosława". Ma obwód 817 cm, a gdy uwzględnimy wyrastające z tego samego korzenia dwa mniejsze pnie, obwód całości przekracza 10 m ! Natomiast na strychu kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych znajduje się jedna z największych kolonii rozrodczych nocka dużego północnej Polsce. Obecnie kolonia ta podlega ochronie dzięki powołaniu obszaru Natura 2000.

Tekst: Kamil Kryza
Foto: Robert Puciata, Jarosław Ramucki
Pilskie Koło Klubu Przyrodników - Góra Wisielcza (fot. R. Puciata).
Nocki duże (Myotis myotis), rezerwat "Strzaliny koło Tuczna" (fot. R. Puciata).
Czynna ochrona nietoperzy ???!!!
Podziemia Zamku Wedlów (fot. J. Ramucki)
Wnętrze Kościoła Wniebowzięcia NMP (fot. J. Ramucki)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - "Dobrosława", Jaglice (fot. R. Puciata).