Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

15.03.2010

XXVIII Zjazd Klubu Przyrodników

W dniach 26-28 lutego 2010r. w Łagowie Lubuskim odbył się kolejny zjazd KP. PKKP reprezentowała liczna grupa członków, którzy przygotowali i zaprezentowali kilka wystąpień:

  • Przyroda Ekwadoru - Rafał Ruta (relacja fotograficzna z wyprawy entomologicznej, która odbyła się w 2009r.);
  • Relacja z wyprawy na Krym - Jarosław Ramucki, Robert Rosa (diaporama przedstawiająca środowisko przyrodnicze, miasta, mieszkańców oraz różnorodność kulturową Krymu);
  • "Kuźnik - skarb pilskiej przyrody" - fotorelacja z wystawy - Rafał Ruta (fotorelacja przedstawiająca wernisaż wystawy oraz wydarzenia mu towarzyszące);
  • Działalność Pilskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników w roku 2009 - Kamil Kryza;
  • Cenne przyrodniczo miejsca na terenie miasta Piły - Jakub Glapan, Kamil Kryza (przedstawienie najcenniejszych miejsc pod względem przyrodniczym Piły, stanowisk cennych gatunków roślin i zwierząt oraz problemów i miejsc konfliktu, z jakimi spotykają się członkowie PKKP).


Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać licznych i interesujących wystąpień prelegentów poruszających różnorodną tematykę: relacje z wypraw przyrodniczych, ochrona czynna i bierna cennych siedlisk i gatunków, obszary Natura 2000, ochrona obszarowa oraz fotografia przyrodnicza. Natomiast ostatniego dnia zjazdu można było wziąć udział w warsztatach na temat fotografii przyrodniczej oraz jak prawidłowo oznaczać grzyby nadrzewne, mszaki oraz trawy. Dopełnieniem zjazdu były diaporamy i opowieści Antoniego Kasprzaka poświęcone bielikom, wilkom i ptakom fotografowanym głównie w Puszczy Noteckiej oraz Artura Tabora na temat doliny Bugu i Wisły.

W tradycyjnej licytacji książek przyrodniczych album "Kuźnik - skarb pilskiej przyrody" i butelka po piwie kuźnickim zostały sprzedane za łączną kwotę 150 zł. Kwota ta zasili mini fundusz przeznaczony na wspieranie efektywnych inicjatyw trwale chroniących przyrodę.

Aby zapoznać członków Klubu z naszą kuźnikową wystawą, przywieźliśmy prezentowane na niej fotografie i plansze, którymi przystroiliśmy salę obrad.

Miłym akcentem dla PKKP był wybór Rafała Ruty, członka i jednego z założycieli pilskiego koła, do Zarządu Klubu Przyrodników. W imieniu własnym i kolegów życzę Rafałowi ciekawej i efektywnej pracy w Zarządzie KP.

Tekst: Kamil Kryza
Fotografie: Jarosław Ramucki
Laureatem teogorocznej edycji Orlich Piór został pan Marek Cieślak.
Sala obraz z kuźnikowymi tablicami.
Przewodniczący PKKP
oraz Jakub Glapan w trakcie wystąpienia.