Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

15.02.2010

Zimowe wejście PKKP na Dębową Górę koło Osieka

Rankiem 30 stycznia 2010 udaliśmy się pociągiem do Osieka. Ze stacji kolejowej ruszyliśmy pieszo przez zaśnieżone drogi na północ, kierując się w stronę Wyrzyska. Wspięliśmy się kilkadziesiąt metrów w górę osiągając podszczytowe partie masywu Dębowej Góry. Z drogi skręciliśmy w aleję lipową prowadzącą do leśniczówki i weszliśmy na właściwy szlak. Brnąc w śniegu sięgającym nieraz do kolan z trudem odnajdowaliśmy właściwą ścieżkę mającą zaprowadzić nas na szczyt wzniesienia mierzącego ok. 193 m n.p.m. (czyli górującego aż 150 m nad dnem doliny płynącej nieopodal Noteci). Kilkukrotnie mieliśmy wrażenie, że widniejące przed nami wzniesienie to szczyt, jednak po bliższych oględzinach okazywało się, że byliśmy w błędzie. Przeszliśmy przez najciekawsze partie Góry porośnięte pięknymi grądami, objete ochroną rezerwatową. Przyzwyczajeni do ich widoku wiosną, gdy świeża, soczysta zieleń dominuje w krajobrazie Góry, mieliśmy problemy z odnalezieniem dobrze znanych fragmentów lasu przykrytych wyjątkowo grubą warstwą białego puchu. W końcu trafiliśmy do drewnianej wiaty niezbicie świadczącej o tym, że osiągnęliśmy szczyt Dębowej Góry. Po kilku godzinach męczącej wędrówki, niedaleko Krostkowa opuściliśmy Dębową Górę, by po szybkim marszu zdążyć na powrotny pociąg w kierunku Piły.

Wał moren na północnych krawędziach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej charakteryzuje się występowaniem ciężkich, gliniastych gleb. Rozwinęły się na nich żyzne liściaste lasy z przewagą grądów. Do dziś zachowały się niewielkie fragmenty dawnych kompleksów leśnych. Do lepiej zachowanych należą lasy w dolinie Białośliwki koło Białośliwia oraz Dębowa Góra koło Osieka. Mniejsze kompleksy leśne porastają wzniesienia w okolicach Miasteczka Krajeńskiego-Byszewic. Porastają je grądy z udziałem jarząba brekini, łęgi i świetliste dąbrowy. Najlepiej zachowane, najstarsze grądy od 1968 r. chroni rezerwat Zielona Góra (96 ha) obejmujący szczytowe partie Dębowej Góry z licznymi osobnikami starych brekini (Sorbus torminalis). Innymi osobliwościami rezerwatu są populacje kruszczyka połabskiego (Epipactis albensis) i jelonka rogacza (Lucanus cervus).

W ramach sieci Natura 2000 wspomniane lasy są chronione w obszarach Dębowa Góra (PLH300055), Struga Białośliwka (PLH300054) i Dolina Noteci (PLH300004).

Czytaj więcej:
Nowe stanowisko Epipactis albensis

Tekst: Rafał Ruta
Foto: Jarosław Ramucki
Jazda pociągiem zawsze sprawia wiele radości (fot. J. Ramucki).
Miejscami śniegu było po pas (for. J. Ramucki).
PKKP na szczycie Dębowej Góry (fot. J. Ramucki).