Pilskie Koło
Klubu Przyrodników

Galeria zdjęć01
Stanowisko kserotermicznej flory i fauny, Dziewcza Górka k. Byszewic, dolina Noteci, 2005r (fot. Puciata R.).02
Rezerwat Uroczysko Jary, 2006r (fot. Puciata R.).03
Aleja grabowa w dawnym parku pałacowym w Szczuczarzu k. Człopy (fot. Puciata R.).04
Śluzowiec, Stemonitis sp., rezerwat Kuźnik, 2007r (fot. Puciata R.).05
Stanowisko kserotermicznej flory i fauny, Dziewcza Górka k. Byszewic, dolina Noteci, 2009r (fot. Puciata R.).06
Okolice Zawady, 2005r (fot. Puciata R.).07
Głomia w okolicy Dobrzycy (fot. Ramucki J.).08
Zalew Piławy w okolicy Zabrodzia (fot. Ramucki J.).09
Noteć pomiędzy Czarnkowem a Wieleniem (fot. Ramucki J.).